B&B 123 in Bovenkarspel

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Bed & Breakfast 123 in Bovenkarspel. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Definities:

Eigenaar: Willibrord en Karin Huisman

Beheerder: vervanger bij afwezigheid van de eigenaar

Gast: hoofdgast en medegasten die in de Bed & Breakfast verblijven

Algemeen

1. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon – of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

2. De prijzen van de kamers staan op bnb123bovenkarspel.nl. Prijzen zijn inclusief btw.

3. Onze kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van twee personen (+ eventueel een kind).

4. Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

5. Uiteraard verwachten we dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.

6. Bed & Breakfast 123 in Bovenkarspel is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.

7. We verwachten dat onze gasten instructies van de eigenaar of beheerder opvolgen.

8. De eigenaar of beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast 123 in Bovenkarspel ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.

9. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.

10 We verwachten dat gasten van Bed & Breakfast 123 in Bovenkarspel zich houden aan de huisregels en de Algemene Voorwaarden.

Reservering en betaling

1. De huurovereenkomst kan telefonisch, per e-mail, via onze website of via VRBO worden aangegaan.

2. Na ontvangst van een reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast 123 in Bovenkarspel een bevestiging (mits de kamere beschikbaar is).

3. De reservering is definitief na ontvangst van de bevestiging.

4. Het eventueel resterende openstaande bedrag dient bij aankomst contant of per pin betaald te worden.

Annulering

1. Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

– Bij annulering 2 weken of eerder voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.

– Bij annulering van 14 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.

– Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.

2. Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.

3. Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.

4. Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

5. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6. B&B 123 in Bovenkarspel kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

7. In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief  aanbieden.

8. Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.

10. Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

 Aankomst en vertrek

1. Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 16.00 uur beschikbaar en kan tot 20.00 uur worden ingecheckt.

2. Het wordt gewaardeerd als we de verwachte aankomsttijd van te voren doorkrijgen.

3. Afwijkende aankomsttijden dan hierboven genoemd zijn alleen mogelijk in overleg.

4. In verband met het schoonmaken van de kamers is het nodig op de dag van vertrek deze vóór 11.00 uur te verlaten.

5. Een late uitcheck is in overleg mogelijk bij beschikbaarheid van de kamer. Uitchecken vóór 13.00, tegen een extra betaling van €20.

Klachten

1. Uiteraard doen wij ons uiterste best onze gasten een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een klacht zijn, dan horen wij dat graag ter plekke zodat wij dit direct

kunnen oplossen.

Deze algemene voorwaarden zijn op 19-04-2022 voor het laatst gewijzigd.

B&B 123 in Bovenkarspel

KvK nummer: 84457333

BTW nummer: NL003966638B17