B&B 123 in Bovenkarspel

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring Bed & Breakfast 123 in Bovenkarspel

Dit is de privacyverklaring van B&B 123 in Bovenkarspel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71272283. Deze Privacyverklaring vertelt hoe B&B 123 in Bovenkarspel gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

B&B 123 in Bovenkarspel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Ook is het mogelijk dat deze gegevens worden ontvangen door VRBO, www.vrbo.nl. B&B 123 in Bovenkarspel onderschrijft de privacyverklaring van VRBO.

Hoe verwerken wij de persoonsgegevens

B&B 123 in Bovenkarspel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw reservering en betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • B&B 123 in Bovenkarspel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe worden de gegevens opgeslagen en voor hoe lang

B&B 123 in Bovenkarspel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Contactformulier: Bewaartermijn 7 jaar na versturen (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).
  • Reserveringsgegevens: Bewaartermijn 7 jaar na reservering (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).

Verplichte gastenregistratie

Bij wet zijn wij verplicht de volgende gegevens te registreren: naam, e-mailadres, telefoonnummer, dag van aankomst, dag van vertrek en soort identiteitsdocument.

Toegang tot uw informatie

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen, k.huisman@bnb123bovenkarspel.nl

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

B&B 123 in Bovenkarspel verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.